top of page

Nejčastější dotazy ke kurzům jachtingu na moři

Na jakých lodích se pluje?

Plachetnice, od 10 do 15 metrů, podle počtu účastníků. Volíme osvědčené lodě, u kterých máme dobrou zkušenost. Velký důraz samozřejmě klademe na bezpečí posádek a současně i vhodnou funkčnost lodi pro výuku. Regatový speciál není pro začátečníka požehnáním.

Jak je řešená doprava?

Osvědčila se nám tzv. spolujízda, cca 2 týdny  před odjezdem dostanou účastníci navzájem spojení a domluví se na spolujízdě. Cesta vytíženým automobilem je finančně nejvýhodnější. Tím, že posíláme spojení na všechny současně v jeden den a čekáme i až se obsadí všechna místa, se nám ještě nestalo, že by někdo měl problém s dopravou.

Jak se na lodi bydlí?

Všichni účastníci jsou ubytováni ve dvoulůžkových kajutách.

Jak je řešeno stravování?

Posádky si vaří dohromady. Na lodi je plně vybavená kuchyně. Všeobecně platí, že každý účastník zajistí a připraví jídlo pro všechny na jeden den. Tj. větší snídaně, svačinový studený oběd a těstovinová večeře. Často se večer navštěvují restaurace.

Je třeba zdravotní potvrzení?

Není a pro účast postačuje průměrná fyzická kondice. Plavba není fyzicky náročná.

Existuje věkové omezení?

Náš nejstarší absolvent kurzu měl aktivních 83 osmi let a nejmladší byl pouze dvanáctiletý.

Jaké jsou posádky?

Věkový průměr 35-45 let, převažují muži (80%), ale ženy rozhodně nejsou výjimkou.

Mořská nemoc?

Rozhodně se nemusíte bát, většinou na ní ani nedojde a když se to již stane, přizpůsobíme plavbu tak, že se nikomu špatně neudělá.

Je to nebezpečné?

Není, pobyt na lodi pod vedením zkušeného kapitána je zcela bezpečný. Nejedná se o rizikovo adrenalinový sport. Síla moře a práce s živlem je velmi emotivní a silný zážitek, ale při dodržování pokynů kapitána a zdravého rozumu je plavba na plachetnici mnohem bezpečnější než procházka lesem.

Kolik asi zaplatím nad uvedenou cenu?

Počítejte v průměru 2 tisíce Kč na cesty autem, 1 tisíc Kč na stravu, osobní pojištění činí v průměru 20 Kč na den, pokud se posádky domluví zajíždí se na dvě tři noci do placených marín, náklad na osobu pak vznikne cca 150 Kč za noc a pak samozřejmě kapesné, což je jen na Vás, jak si dopřejete.

Kdo jsou Vaši kapitáni?

Naši kapitáni jsou, spolu s našimi dlouholetými zkušenostmi, největší referencí, kterou Vám můžeme nabídnout. Mistr sportu v námořním jachtingu pan Karel Zítek. Nestor jachtingu v Čechách, autor učebnic o navigaci a dlouholetý školitel pan ing.Jiří Čech. Dlouholetý jachtař a milovník plachet pan Ing.Jan Kerzl.

Jaká je úspěšnost u zkoušek?

99%, tj. kdo má zájem a připraví se, nemůže u zkoušek propadnout !!

Jak a kde mi platí chorvatský průkaz?

Chorvatský kapitánský průkaz není omezen časově, platí stále.Je platný pro pro všechny typy lodí (sportovní plachetnice a sportovní motorové lodi), které jsou běžně k dispozici v charterové nabídce. Největší běžně pronajímaná plachetnice.
Průkaz Katagorie B platí:

  • pro všechny jachty do 30 tun výtlaku provozované k osobní potřebě

  • pro všechny charterové jachty do 30 tun výtlaku, pronajímané samostatně bez povinné posádky

  • pro lodě nákladní a rybářské

  • osobní lodě, jachty a rybářské lodě ve vzdálenosti 12NM (námořní míle) od pobřeží nebo ostrova Jaderské moře

  • osobní lodě k převozu osob do vzdálenosti 3NM (námořní míle) od pobřeží nebo ostrova pro všechna moře vyjma Jaderského

Nejedná se o profesní kapitánskou licenci, tj. nemůžete se na základě tohoto průkazu živit jako profesionální námořní kapitán.

Kde mi platí chorvatský kapitánský průkaz?

Vstupem Chorvatska do EU 6.2013 se jedná o národní námořní průkaz bez omezení platnosti, než těch které vyplývají z vlastních podmínek průkazu.

Stačí týdenní výcvik?

Pro úplného začátečníka je náš kurz dostatečným ZÁKLADEM k samostatnému vedení lodi a stovky našich klientů jsou toho jasným důkazem. Většina absolventů kurzů si následně samostatně pronajímá lodě, samozřejmě doporučujeme pro začátek letní měsíce v Chorvatsku.

Zkouška je česky?

Zkouška probíhá v češtině za přítomnosti našich kapitánů, kteří případně tlumočí.

Z čeho se to všechno naučím?

V okamžiku přihlášení na kurz od nás obdržíte elektronická učební skripta, ta je dobré před plavbou prostudovat. Na lodi samotné se pak celá látka podrobně probírá a v praxi přímo demonstruje.

Pro všechny potřebné informace a konzultace jsme Vám plně k dispozici

bottom of page