top of page

Charter nebo vlastní loď?

Najít si cestu k moři a pak na moře si musí každý sám. je mnoho způsobů a vždy záleží na smyslu který kdo hledá. Pro normálně pracujícího námořníka amatéra je pronájem lodi nejsnazším způsobem k mořeplavbě. U pronájmu lodi nemusíte být nutně milionářem a přitom můžete prožít dovolenou na mnoha milionové jachtě.

Druhou cestou je koupě lodi. Zde je třeba počítat, že náklady na pořízení lodi nebudou nikdy poslední. Počítejte s placeným stáním v letní i v zimní sezóně, pojištěním lodi, povinnou i okolnostmi vynucenou údržbou, místními poplatky a mnoha dalšími maličkostmi které nakonec vytvoří značnou finanční zátěž. Zjednodušeně se dá říci, že provoz vaší lodi vás ročně přijde stejně draho jako třítýdenní pronájem stejné lodi. V to nejsou, ale započítány náklady pořízení lodi. Nemluvě o tom, že při pronájmu si můžete každý rok objednat jinou a zcela novou loď v mnoha destinacích po celém jachtařském světě. Samozřejmě lze pořídit provoz lodi levněji, ale pokud budete jednat v mezích zákona i běžných pravidel platí výše uvedené. Kolik z vás má ročně možnost být na lodi déle jak právě ony tři týdny v roce? Dříve či později se každý majitel lodi ocitne před otázkou jestli loď vůbec využije, zda nejsou náklady nepřiměřené. Téměř každý začne tuto situaci řešit pronájmem lodi za úplatu. A tím se blížíme ke kořenům charteru. Budete-li pronajímat svoji loď přátelům a známým známých zužitkujete prázdné termíny. Vystavujete se tak, ale mnoha rizikům, loď která nemá pravidelného opatrovníka který po každé návštěvě zkontroluje a samozřejmě opraví následky dovolenkových plaveb, je po velmi krátké době nepoužitelná. Člověku je bohužel přirozené rozlišovat v přístupu k věcem formu vlastnictví. Je otázkou nakolik se toto vyplatí. Těžko můžete být u každého předání lodi v Chorvatsku či Itálii. Lze si najmout placenou sílu která bude přebírání lodí na místě kontrolovat a v prázdných týdnech loď pravidelně větrat a dohlížet. Je to řešením a také velmi častým jevem. Ale opět se Vám zvyšují náklady, protože když loď nepronajmete stejně se musí vašemu pomocníkovi v maríně zaplatit. Čím méně mu zaplatíte tím méně se lodi věnuje. Druhým nezanedbatelným rizikem jsou pravidla pro výdělečný pronájem lodí té které země. Oficiálně Vám toto v Evropě nepovolí nikde, bez oficiální živnosti a poplatků s tím spojených, jen je rozdíl jaký má která země k černému charteru přístup. Možná by platilo, že čím bohatší oblast tím méně kontrol, poplatků a omezení. V Chorvatsku je černý charter častý, ale také nejpřísněji postihovaný. Stát se snaží mít co největší příjem z jediného bohatství – krásné přírody. Obyvatelé jsou v tomto vesměs se svým státem velmi loajální. Turecko už mnoho podloudných pronajimatelů uvěznilo či aspoň zabavilo lodě. Řecko rovněž není přístupné nezdaněným výdělkům. Posledních několik let je rájem černého charteru Itálie, hlavně pak Toskánsko – Elba a okolí. Ale vzhledem k tomu, že zde provozuje svoji živnost rok od roku více českých a polských lodí, které se bohužel chovají dost neomaleně a zbytečně na sebe upozorňují, zpřísňuje se dohled i zde.

Pro majitele lodí kteří nemají zájem o všechny výše uvedené radosti je nejvýhodnější svěřit svoji loď, některé z mnoha charterových společností. Zde se sice musí dělit o výnosy z pronájmů, ale mají klidný spánek a smluvně podloženou jistotu, že o jejich loď je postaráno. Loď v charteru se také opotřebovává používáním, ale pomaleji a vyváženěji. Rozhodně se nedá pronájem jedné lodi brát jako podnikatelský záměr. Když se vezme v úvahu pořizovací cena a všechny náklady spojené s provozem a pronajímáním lodi, nevychází to se ziskem příliš optimisticky. Tento způsob provozování lodí vznikl jednoznačně pro majitele lodí kteří se takto kryjí náklady s lodí, každý rok si svojí loď na tři týdny zdarma užijí. Po čtyřech až pěti letech je možné mít loď splacenou. Za zisk se počítá úspora za ony týdny kdy je majitel na své lodi a hlavně pak případný prodej lodi. Po pěti letech v charteru je optimální loď prodat, protože se začínají projevovat neduhy a únava většiny dílů a tím samozřejmě vznikají náklady na opravy a úměrně klesá s věkem i cena za pronájem lodi. Většina klientů již vyžaduje nové lodě a pět let je kritickou hranicí. V tomto okamžiku když budete prodávat loď za padesát procent pořizovací ceny, můžete hovořit o zisku 50% z již navrácené pořizovací ceny. Deset procent zisku na rok. oproti termínovanému vkladu v bance jste si užili vlastní loď. Následuje pak koupě jiné nové lodi, větší, krásnější, dražší. Většina lodí které potkáte v nabídce charterových společností je tímto způsobem provozována a jen málokterá společnost má výhradně své vlastní lodě.

Při koupi lodě s úmyslem jejího následného provozování v charteru je vhodné již předem volit takovou loď o která je vyhledávanější. Velikost, čím větší loď tím déle se do pronajímat do před a po sezónních termínů jako jsou duben a listopad. Dosáhnete tím více týdnů pronájmu pro běžný rok. Ovšem vyšší pořizovací cena se tím příliš nesníží i když cena pronájmu lodi na týden je také vysoká. Návratnost je zde spíše delší než pět let. Lodě okolo 35 – 40 stop jsou ideální střední cestou, nižší pořizovací cena, více možných osob posádky, průměrný počet charterových týdnů ročně je 25 – 30. Jsou také nejvyhledávanější k pronájmu, protože většina charterových kapitánů ať již otevřeně nebo jaksi mimoděk vyhledává lodě střední a menší velikosti protože se jim snáze ovládají. Malé lodě jsou levnější při koupi, ale i při pronájmu, využijí se v průměru na 20 – 25 týdnů. Samozřejmě je výhodné zvolit charterovou verzi než majitelskou pokud výrobce dvě řady od jednoho modelu lodi nabízí. U všech běžně prodávaných lodí, ale je třeba počítat s jejich omezenou životností, i dnes vyráběné lodě jsou již jen spotřebním zbožím, které stejně jako automobily nejsou stavěny na věky, ale předem je počítáno s tím, že si loď budete za několik let kupovat znovu. Loděnice které vyrábějí opravdu kvalitní lodě poznáte snadno, většinou, výjimky samozřejmě jsou, se tyto lodě nenajdou v charterových nabídkách. Jednak je beznadějné u kvalitní lodě doufat, že se může běžným charterem její koupě zaplatit. Dále kdo má loď kvalitní značky na této již trvale žije nebo nemá charter zapotřebí.

Pro vytížený pronájem lodi je důležitá i země a oblast ve které budete Vaši loď charterovat.

Konkrétní dotazy Vám rádi osobně zodpovíme, napište nám.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page